Zoek

Uw winkelmandje

Uw winkelmandje is leeg.

Verkoopsvoorwaarden

Gelieve deze verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen.

1. De met onze firma afgesloten overeenkomsten worden beheerst door de voorwaarden opgenomen in onze aanbiedingen, de algemene voorwaarden op de website evenals iedere bijzondere voorwaarde, uitdrukkelijk aanvaard door beide partijen.

2. Behoudens tegenstrijdig beding, zijn onze aanbiedingen geldig voor de periode vermeld in onze folders en catalogi en/of deze vermeld op onze website. De getoonde prijzen zijn eenheidsprijzen met vermelding van het overeenstemmende BTW-tarief dat er moet bij opgeteld worden.

3. De leveringstermijnen zijn louter indicatief. Het risico van beschadiging en/of verlies valt slechts ten onzen laste tot aan de verzending, behoudens imperatieve wettelijke bepalingen.

4. Ieder feit welke aanleiding geeft tot de garantie dient ons schriftelijk te worden medegedeeld binnen de 2 werkdagen na haar optreden overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de algemene voorwaarden op de website www.egberghs.be en onder straffe van vervallenverklaring.

5. De producten blijven exclusieve eigendom van Egberghs N.V. tot de algehele betaling.

6. Voor de landen uit de Europese Unie, behoudens andersluidend beding uitdrukkelijk aanvaard door beide partijen, is het toepasselijke recht dat van het land van de klant (niet-professioneel). Voor elke verkoop tussen professionelen, onder voorbehoud van de imperatieve wettelijke bepalingen van kracht zijnde in ieder land, is de bevoegde Rechtbank deze waar de firma Egberghs N.V. woonstkeuze heeft gemaakt. In België zijn de rechtbanken van het arrondissement Hasselt exclusief bevoegd.

Egberghs NV
Luikersteenweg 320
3500 Hasselt
+32(0)11 22 33 32